NOTA PRAWNA

PRZEDMIOT

Niniejsza informacja prawna reguluje sposób korzystania ze strony internetowej www.quadraturegroup.com, której właścicielem jest AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A (dalej QUADRATURE). Poruszanie się po stronie internetowej QUADRATURE jest równoznaczne z posiadaniem statusu UŻYTKOWNIKA i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z warunków opublikowanych w niniejszej nocie prawnej, z zastrzeżeniem, że warunki te mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia przez QUADRATURE, w którym to przypadku QUADRATURE przystąpi do ich publikacji i ogłoszenia z jak największym wyprzedzeniem. Dlatego też zaleca się uważne zapoznanie się z jej treścią, jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do informacji i usług oferowanych na tej stronie internetowej i korzystać z nich. Użytkownik zobowiązuje się również do właściwego korzystania z witryny zgodnie z prawem, w dobrej wierze, zgodnie  porządkiem publicznym, zasadami komunikacji oraz niniejszą notą prawną i będzie odpowiadać wobec QUADRATURE lub osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą powstać w wyniku naruszenia tego obowiązku. Każde użycie inne niż autoryzowane jest wyraźnie zabronione, QUADRATURE może odmówić lub wycofać dostęp i użytkowanie w dowolnym momencie.

IDENTYFIKACJA

QUADRATURE, zgodnie z ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, informuje, że:

Że nazwą spółki jest: AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.

Jego nazwa handlowa to: QUADRATURE

Jej numer identyfikacyjny VAT to: A28526275.

Siedziba firmy znajduje się pod adresem: C/ Bahía de Pollensa 13 – 28042 – Madryt

Wpisany do Rejestru Handlowego w Madrycie, Tom 4959, Arkusz 75, Strona 392 47, Pierwszy wpis.

KOMUNIKACJA

W celach kontaktu z nami oddajemy do Państwa dyspozycji następujące środki kontaktu:

Telefon: 913819220

E-mail: centralita@aldesa.es

Adres pocztowy: C/ Bahía de Pollensa 13 – 28042 – Madryt

Wszelkie powiadomienia i komunikacja pomiędzy użytkownikami a QUADRATURE będą uważane za skuteczne, dla wszystkich celów, jeśli zostaną dokonane za pośrednictwem któregokolwiek ze sposobów wyszczególnionych powyżej.

WARUNKI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA

Strona i jej usługi są bezpłatne i ogólnodostępne. QUADRATURE może jednak uzależnić korzystanie z niektórych usług oferowanych na swojej stronie internetowej od uprzedniego wypełnienia odpowiedniego formularza.

Użytkownik gwarantuje autentyczność i aktualność wszystkich danych przekazanych QUADRATURE i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub nieścisłe oświadczenia.

Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z treści i usług QUADRATURE i nie wykorzystywania ich m.in. do:

 1. Rozpowszechniania treści przestępczych, brutalnych, pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych, podburzania do terroryzmu lub ogólnie sprzecznych z prawem lub porządkiem publicznym.
 2. Wprowadzania do sieci wirusów komputerowych lub wykonywania czynności, które mogą zmienić, uszkodzić, przerwać lub wygenerować błędy lub uszkodzenia dokumentów elektronicznych, danych lub systemów fizycznych i logicznych QUADRATURE lub osób trzecich, a także utrudniać dostęp innych użytkowników do serwisu i jego usług poprzez masowe zużywanie zasobów obliczeniowych, za pomocą których QUADRATURE świadczy swoje usługi.
 3. Prób uzyskania dostępu do kont e-mail innych użytkowników lub zastrzeżonych obszarów systemów komputerowych QUADRATURE lub osób trzecich lub wydobywania informacji.
 4. Naruszania praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również naruszania poufności informacji należących do QUADRATURE lub osób trzecich.
 5. Podszywania się pod tożsamość jakiegokolwiek innego użytkownika.
 6. Odtwarzania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania lub  publicznego przekazywania w inny sposób, przekształcania lub modyfikowania treści, bez odpowiedniego upoważnienia posiadacza odpowiednich praw lub gdy nie jest to prawnie dozwolone.
 7. Zbieranie danych w celach reklamowych oraz wysyłanie reklam i komunikatów wszelkiego rodzaju w celach sprzedażowych lub innych celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej zgody.

Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, technologia, oprogramowanie, jak również jej projekt graficzny i kody źródłowe, stanowią dzieło, którego własność należy do QUADRATURE, a żadne z praw do ich wykorzystania nie może być rozumiane jako przeniesione na użytkownika poza tym, co jest ściśle niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu.

Uużytkownicy mający dostęp do tej strony internetowej mogą przeglądać jej zawartość i sporządzać, w stosownych przypadkach, autoryzowane kopie prywatne, pod warunkiem, że odtworzone elementy nie będą następnie przekazywane osobom trzecim, instalowane na serwerach podłączonych do sieci lub poddawane jakiejkolwiek eksploatacji.

Ponadto, wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub loga wszelkiego rodzaju, które pojawiają się na stronie są własnością QUADRATURE, a ich użycie lub dostęp do nich daje użytkownikowi jakiekolwiek prawa do nich.

Zabronione jest rozpowszechnianie, modyfikowanie, przekazywanie lub publiczne udostępnianie treści oraz wszelkie inne działania, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez właściciela praw do wykorzystania.

Utworzenie hiperłącza nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji pomiędzy QUADRATURE a właścicielem strony internetowej, na której zostało ono utworzone, ani akceptacji i zatwierdzenia przez QUADRATURE jego treści lub usług.

QUADRATURE nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki każdy użytkownik wykorzysta materiały udostępnione na tej stronie, ani za działania podjęte na ich podstawie.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘP I UŻYTKOWANIE

Zawartość niniejszej strony internetowej ma charakter ogólny i ma charakter czysto informacyjny, bez pełnej gwarancji dostępu do wszystkich treści, ani ich kompletności, poprawności, ważności lub aktualności, ani ich przydatności lub przydatności do określonego celu.

QUADRATURE wyklucza, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju wynikające z:

Braku dostępu do strony internetowej lub braku prawdziwości, dokładności, kompletności i / lub aktualności treści, jak również istnienia wad i usterek wszelkiego rodzaju treści przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych tym, którzy uzyskali dostęp za pośrednictwem strony internetowej lub oferowanych usług.

Obecności wirusów lub innych elementów w treści, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub danych użytkownika.

Nieprzestrzegania prawa, działania w złej wierze, nieprzestrzegania porządku publicznego, zasad komunikacji i niniejszej informacji prawnej w wyniku nieprawidłowego korzystania z witryny. W szczególności  QUADRATURE nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich naruszające prawa własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnicę handlową, prawa do czci, prywatności osobistej i rodzinnej oraz wizerunku własnej osoby, a także przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy.

QUADRATURE nie ponosi również  odpowiedzialności za informacje, które znajdują się poza tą stroną i nie są zarządzane bezpośrednio przez naszego webmastera. Zadaniem linków, które pojawiają się na tej stronie jest wyłącznie informowanie użytkownika o istnieniu innych źródeł, które mogą poszerzyć treści oferowane przez tę stronę. QUADRATURE  nie jest odpowiedzialna za działanie lub dostępność stron, do których prowadzą linki ani tego nie gwarantuje, ani nie sugeruje, nie zaprasza ani nie poleca ich odwiedzenia, dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane wyniki. QUADRATURE nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie hiperłączy przez osoby trzecie.

PROCEDURA W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁAŃ NIEZGODNYCH Z PRAWEM

W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że istnieją fakty lub okoliczności, które wskazują na bezprawny charakter wykorzystania jakichkolwiek treści i/lub wykonania jakiejkolwiek czynności na stronach internetowych zawartych lub dostępnych za pośrednictwem witryny, należy wysłać do QUADRATURE powiadomienie podając swoje dane identyfikacyjne i określające rzekome naruszenia.

Komu możemy udostępniać informacje o użytkowniku i jak je chronimy?

W celu zapewnienia powyższych produktów i usług korzystamy z usług różnych dostawców.

Chociaż nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej ochrony przed włamaniami podczas przesyłania danych przez Internet lub ze strony internetowej, my oraz nasi podwykonawcy i partnerzy biznesowi dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać niezbędne fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu zapewnienia, że Państwa informacje są chronione zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych.

Wszystkie Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach (lub bezpiecznych kopiach fizycznych) należących do nas, naszych podwykonawców lub partnerów biznesowych, a dostęp do nich i ich wykorzystanie odbywa się zgodnie z naszymi (lub naszych podwykonawców lub partnerów biznesowych) zasadami i kryteriami bezpieczeństwa.

Jak się z nami skontaktować, jakie są Państwa prawa w zakresie ochrony danych oraz prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych

Przypominamy, że mają Państwo prawo do:

 • Szczegółowych informacji na temat wykorzystania przez nas informacji o użytkowniku,
 • kopii informacji, które nam Państwo przekazali,
 • korekty nieścisłości w posiadanych przez nas informacjach,
 • usunięcia informacji, dla których wykorzystania nie mamy już podstawy prawnej,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tych celach, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest uzależnione od zgody, jak również w przypadku bezpośredniej komunikacji marketingowej,
 • sprzeciwu wobec przetwarzaniu Państwa danych – w tym profilowaniu – którego podstawą prawną jest uzasadniony interes, chyba że nasze powody do przeprowadzenia takiego przetwarzania przeważają nad ewentualnym naruszeniem Państwa praw do ochrony danych,
 • żądania ograniczenia sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane podczas rozpatrywania skargi.

Korzystanie przez Państwa z tych praw podlega pewnym wyjątkom ze względu na interes ogólny (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) oraz nasze własne interesy (np. zachowanie poufności porad prawnych). Jeśli skorzystają Państwo z któregokolwiek z tych praw, sprawdzimy, czy rzeczywiście jesteście Państwo do tego uprawnieni, i odpowiemyi w ciągu jednego miesiąca lub w ciągu maksymalnego okresu przewidzianego w prawie hiszpańskim, w zależności od tego, który z nich jest krótszy. Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane lub z naszej odpowiedzi na skorzystanie przez Państwa z któregokolwiek z tych praw, mogą Państwo złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.agpd.es).

Dane kontaktowe firmy

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo z skontaktować się z nami pod adresem: centralita@aldesa.es Tel. +34913819220

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Wykorzystanie Państwa danych na wyżej opisanych warunkach jest dozwolone przez europejskie i hiszpańskie przepisy o ochronie danych osobowych zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 • Wyrażenie zgody (przedstawiono Państwu formularz zgody na przetwarzanie Państwa danych w określonych celach; mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę w dowolnym momencie);
 • Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do zarządzania i utrzymania zawartej z Państwem umowy;
 • Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;
 • Wykorzystujemy Państwa dane w celu realizacji uzasadnionego interesu, a nasze powody przeważają nad ewentualnym naruszeniem Państwa praw do ochrony danych;

Mogą istnieć cele, które są dozwolone na podstawie innych podstaw prawnych; w takich przypadkach dołożymy wszelkich starań, aby zidentyfikować daną podstawę prawną i poinformować Państwa o niej tak szybko, jak to możliwe po jej zidentyfikowaniu.

  Su nombre*

  Su email *

  Su mensaje


  captcha

   Su nombre*

   Su email *

   Su mensaje


   captcha

   Back to top